Związek Producentów Audio Video


stowarzyszenie producentów fonogramów i wideogramów. Posiada dwa podstawowe działy: jeden obsługuje zbiorowe zarządzanie prawami do fonogramów i wideogramów, podpisując umowy z korzystającymi z nagrań muzycznych m.in. nadawcami radiowymi i telewizyjnymi, zaś drugi prowadzi na terenie całego kraju działania antypirackie, związane z wykryciem i obsługą procesową zwalczania nielegalnej produkcji, przemytu i dystrybucji nieautoryzowanych (pirackich) nagrań dĽwiękowych.

  • Dodano: 16 lat 8 miesięcy temu
  • Wyświetleń: 3548
  • Kliknięć: 1571
  •  44.28
  • 1913
  • 2.00