Zagęszczanie osadów


Firma Kemipol wykonuje oczyszczanie ścieków przemysłowych oraz oczyszczanie ścieków komunalnych. Stosujemy koagulanty i flokulanty. W szerokiej ofercie firmy znajduje się zagęszczanie osadów i uzdatnianie wody oraz rekultywacja jezior a także odwadnianie osadów. 25 lat temu Kemipol wprowadził strącanie chemiczne na oczyszczalniach ścieków. Miało to na celu usuwanie fosforu oraz intensyfikację procesu oczyszczania. Aktualnie w nowych, zaawansowanych technologicznie obiektach jesteśmy doradcą technologa pracując nad optymalizacją procesu. W codziennych czynnościach stosujemy flokulanty i koagulanty. Dzięki nim oczyszczalnia może uzyskać wymagane parametry ścieków na wyjściu oraz minimalizować energetyczne wydatki jednocześnie maksymalizując produkcję biogazu. Stosujemy chemikalia do walki z odorami oraz usuwamy siarkowodór a także zapobiegamy powstawaniu struwitu. Stosujemy PIX. Sprawia to, że oprócz działania defosfatacyjnego oraz czyszczącego ma on charakter stabilizujący pracę oczyszczalni ścieków. Wykonujemy oczyszczanie ścieków komunalnych oraz oczyszczanie ścieków przemysłowych. Promujemy strącanie wstępne wyłącznie tam, gdzie pozwalają na to możliwości techniczne obiektu oraz parametry ścieków na wejściu. Każdy klient traktowany jest indywidualnie, aby nie zakłócić procesu usuwania azotu. Dostarczamy zewnętrzne źródło węgla KEM Carbo, gdy trzeba wspomóc denitryfikacje w ściekach, które nie zawierają wystarczającej ilości łatwo przyswajalnego węgla. Inne świadczone przez Kemipol usługi to odwadnianie osadów oraz rekultywacja jezior. Kemipol jest firmą, która rozwiązała problem bakterii nitkowatych na oczyszczalniach. Firma wykonuje uzdatnianie wody i zagęszczanie osadów. Kemipol dysponuje środkami, które zwalczają bakterie nitkowate, przyczyniając się do likwidacji niepożądanej piany i kożucha. Ścisła współpraca z technologami Kemipolu oraz naszymi mikrobiologami jest niezbędna podczas rozwiązywania problemów tego typu. Kemipol optymalizuje pracę WKFów przez usuwanie piany przy użyciu odpieniaczy Bevaloid, ktore produkowane są przez Kemirę. Kemipol ma za sobą pierwsze testy a także aplikacje dezynfekcji ścieków systemem Desin-Fix. Taka metoda polega na używaniu substancji dezynfekującej, która nie zawiera chloru, jest przyjazna środowisku i bardzo skuteczna. Kemipol używa takich substancji jak flokulanty oraz koagulanty. Ilość substancji zawieszonych jest wyrażana wskaźnikiem mętności. Taki proces jak usuwanie zawiesiny jest istotnym elementem, który jest potrzebny do uzyskania przejrzystej i dobrej jakościowo wody. Cząsteczki zawiesiny w wodzie oczyszczonej wpływają na parametry takie jak stabilność mikrobioogiczna oraz produkty uboczne dezynfekcji. Mikroorganizmy zostają przysłonięte po przez cząsteczki zawiesiny przyczynia się do mniejszej efektywności dezynfekcji, szczególnie w przypadku dezynfekcji UV. Wykonujemy oczyszczanie ścieków komunalnych oraz oczyszczanie ścieków przemysłowych. Opracowaliśmy koagulanty, które posiadają unikalne właściwości. Przez to pomagają w usunięciu zawiesiny. Uszyte na miarę koagulanty i flokulanty pozwalają uzyskiwać wysoki procent usunięcia zawiesiny. Kemipol wykonuje również takie działania jak rekultywacja jezior oraz odwadnianie osadów i usuwanie barwy. Barwa jest spowodowana przez rozpuszczone substancje organiczne w wodzie. Chodzi tutaj o substancje organiczne takie jak kwasy huminowe oraz fulwinowe. Może to być także skutek zanieczyszczeń mineralnych takich jak mangan lub żelazo. Co istotne barwa może być wskaźnikiem zawartości materii organicznej w wodzie. Jeżeli barwa jest spowodowana przez materię organiczną, wtedy istnieje znaczna zależność między intensywnością barwy, a poziomem zawartości związków organicznych. Firma Kemipol w swojej szerokiej ofercie wykonuje zagęszczanie osadów oraz uzdatnianie wody i koagulacje chemiczną. Kolejną usługą wykonywaną przez firmę Kemipol jest usuwanie BZT i ChZT. Biologiczne oraz chemiczne zapotrzebowanie na tlen to dwie różne metody pomiaru ilości potrzebnego tlenu do utleniania. W jednym i drugim przypadku substancjami pochłaniającym tlen są związki organiczne. Substancje te powinny być obniżone do minimum na oczyszczalni ścieków. Oczyszczalnie ścieków przemysłowych skupiają się na obniżaniu ChzT, natomiast oczyszczalnie ścieków komunalnych skupiają się przeważnie na usuwaniu BZT. Istotnym jest fakt, że podczas oczyszczania metodami chemicznym niemal na każdej oczyszczalni obniżane jest ChZT. Produkty firmy Kemipol są stosowane do usuwania metali ciężkich w różnych procesach oczyszczania. Kemipol posiada doświadczenie w usuwaniu zwieszonych oraz rozpuszczonych metali ciężkich. Stosujemy koagulanty i flokulanty przez co sprawiliśmy, że usuwanie metali ciężkich staje się jeszcze bardziej efektywne. W naszej ofercie znajdują się flokulanty i koagulanty oraz usługi takie jak oczyszczanie ścieków komunalnych, odwadnianie osadów, uzdatnianie wody, zagęszczanie osadów, rekultywacja jezior i oczyszczanie ścieków przemysłowych.


  • Dodano: 5 lat 11 miesięcy temu
  • Wyświetleń: 2993
  • Kliknięć: 821
  •  27.43
  • 302840
  • 2.00