Wynajem pracowników. Agencja pracy. Agencja Zatrudnienia.


Wynajem pracowników (ang. labor hire) to proces, w którym firma dostarcza pracowników tymczasowych do innych firm, które potrzebują dodatkowych pracowników na krótki okres czasu. Wynajęci pracownicy pracują w firmie, która ich wynajęła, ale są formalnie zatrudnieni przez firmę zajmującą się wynajmem pracowników.

Firma wynajmująca pracowników ponosi koszty związane z wynagrodzeniem, składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz innymi kosztami związanymi z zatrudnieniem pracowników. Firma, która wynajmuje pracowników, płaci firmie wynajmującej ustaloną opłatę za każdego zatrudnionego pracownika.

Wynajem pracowników może być korzystny dla firm, które potrzebują dodatkowych pracowników na krótki okres czasu lub w przypadku, gdy potrzebują pracowników o specjalnych umiejętnościach lub kwalifikacjach, których nie posiadają w swoim zespole.

Jednocześnie wynajęci pracownicy mogą korzystać z większej elastyczności i różnorodności pracy, ale zazwyczaj otrzymują niższe wynagrodzenie niż pracownicy zatrudnieni na stałe w danej firmie. Dlatego ważne jest, aby firmy, które wynajmują pracowników, zapewniały im godziwe warunki pracy i wynagrodzenie, a także przestrzegały ich praw pracowniczych.

  • Dodano: 7 miesięcy 4 dni temu
  • Wyświetleń: 38
  • 327180
  • 0.00

  •  Tagi: 

  • agencja zatrudnienia
  • agencja pracy
  • wynajem pracowników