Wrocław Notariusz - Małgorzata Szyszko


Dzięki notariuszowi możliwe jest: robienie wypisów, odpisów, wypisów i skrótów dokumentów, tworzenie protokołów dziedziczenia i aktów potwierdzenia dziedziczenia.Używając pomocy notariusza zdołasz np. stworzyć akt notarialny, skonstruować poświadczenie, spisać protokół, stworzyć protest lub weksel. Po przekazaniu wymaganych do czynności notarialnej dokumentów, notariusz dokonuje analizy ich prawidłowości i przystępuje do czynności notarialnych.Kancelaria dostępna jest w dni robocze w godzinach 9 - 16.Kancelaria notarialna notariusz Małgorzaty Szyszko mieści się w sąsiedztwie wrocławskiego rynku. Zgodnie z ustawą Prawo o notariacie notariusz Wrocław świadczy wyszczególnione w ustawie czynności notarialne.Za czynności notarialne notariusz pobiera wynagrodzenie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, niemniej wszystkie informacje dotyczące czynności notarialnych są udostępniane przez notariusza darmowo.Notariusz to jednostka powierzenia społecznego. Czynności wykonane przez notariusza mają profil dokumentu urzędowego.Czynności notarialne tworzone są przez notariusz Małgorzatę Szyszko po uprzednim kontakcie zainteresowanych stron bezpośrednio z rejentem lub pracownikami Kancelarii.


  • Dodano: 11 lat 9 miesięcy temu
  • Wyświetleń: 6081
  • Kliknięć: 1989
  •  32.71
  • 280118
  • 2.00