UKI J.D. SŁAWIŃSCY S.C.


Celem naszej firmy jest kompleksowa obsługa księgowo-rachunkowa, gospodarcza oraz kadrowa polskich firm. Biuro rachunkowe Giżycko. Tworzenie stron internetowych. Spółka prowadzi działalność, której przedmiotem jest świadczenie usług rachunkowo-księgowych (bez doradztwa podatkowego):* prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości: kwalifikowanie dowodów do ujęcia w księgach, kontrola zapisów w księgach, sporządzanie i kontrola deklaracji i raportów wynikających z tych ksiąg, * prowadzenie ewidencji środków trwałych i amortyzacji, * prowadzenie ewidencji wyposażenia, * naliczanie płac i ZUS pracowników, pracodawców oraz sporządzanie deklaracji dla potrzeb ZUS i podatku dochodowego, * prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów, ewidencji ryczałtowej przechodów, rejestrów i ewidencji VAT oraz sporządzanie na ich podstawie deklaracji rozliczeniowych oraz ich kontrola.


  • Dodano: 9 lat 10 miesięcy temu
  • Wyświetleń: 6116
  • Kliknięć: 1550
  •  25.34
  • 291415
  • 2.00