Trener biznesu


Prowadząc biznes warto poszukać wsparcia, nie tylko merytorycznego (bo - co tu kryć - w dzisiejszych czasach każdy może bez problemu znaleźć w necie każdą informację, trener biznesu może w takiej sytuacji przydać się tylko do wybrania tych wiarygodnych i odsiania rad o nikłym poziomie merytorycznym). Współczesne trendy to raczej szkolenia prowadzone w trybie coachingowym,, gdzie prowadzący pomaga rozwiązywać konkretne problemy i koncentruje się na rozwoju osobistym. Dzięki temu praca z trenerem biznesu pomaga spojrzeć na sprawy i problemy z innej strony, zrozumieć nasze motywacje oraz bariery, które mogą przeszkadzać w podejmowaniu trafnych (czyli racjonalnych i zgodnych z naszymi wewnętrznymi przekonaniami) decyzji. Tomasz Kalawa jest jednym z tych terenów biznesu, którzy swoje szkolenia - także te grupowe - prowadzą właśnie zgodnie z zasadami coachingu. Jako coach Kalawa przygotowuje zawsze indywidualny, nastawiony na poprawę konkretnego obszaru plan rozwojowy, którego punktem wyjścia są indywidualne predyspozycje klienta. Dzięki temu proces rozwojowy przebiega płynnie i pozwala osiągnąć zadowalające efekty. Kalawa jak każdy coach podlega supwerwizji, gwarancją jego kompetencji są liczne certyfikaty - zarówno polskie jak i zagraniczne. Pełną ofertę i zakres szkoleń - zarówno w roli moderatora jak i indywidualnego trenera biznesu znajdziesz na stronie. Decyzując się na opiekę coacha, warto pamiętać o tym, że celem procesu jest nie tylko rozwinięcie naszych umiejętności i usunięcie ograniczeń, ale także poprawa naszego życia. Stąd coching bardzo często procentuje także w wielu innych obszarach i pomaga podneiść jakość codziennego życia oraz relacji z innymi ludźmi. Kalawa jest jednym z tych trenerów biznesu, którzy opierają zasady swojego działania o ideę uważnośći (taz mindfullness), czyli pomagają klientowi skupić się na sobie samym i nie tyle pokazywać rozwiązania problemów, co uczyć samodzielnego stawiania czoła wyzwaniom. Indywidualna praca z coachem to jedna z najskuteczniejszych metod rozwijania przywództwa oraz samoświadomość. Stąd z tej formy treningu umijejętnośći biznesowych korzystają najczęściej głownie menadżerowie, ale nic nie stoi na przeszkodzie aby indywidualny program szkoleniowy wykorzystali też specjaliści, ten typ szkoleń i warsztatów jest szczególnie cenny dla osób, które właśnie zastanawiają się nad zmianą pracy lub chcą się upewnić, że wybrana ścieżka kariery jest dla nich optymalna i pozwoli rozwinąć ich wewnętrzny potencjał.


  • Dodano: 8 lat 3 miesiące temu
  • Wyświetleń: 1649
  • Kliknięć: 574
  •  34.81
  • 287823
  • 2.00