Terapia logopedyczna Łódź najlepszy logopeda


W logopedii wyróżnia się następujące specjalności:logopedia teoretyczna – „jej zadaniem jest integrowanie i wskazywanie możliwości wykorzystania w praktyce wyników badań, a także wprowadzanie metod i narzędzi służących diagnozowaniu wszelkich zaburzeń mowy oraz opracowywanie programów oddziaływań profilaktycznych i terapeutycznych”logopedia stosowana (praktyczna) – jej zadaniem jest rozwijanie kompetencji językowej i komunikacyjnej oraz zapobieganie nieprawidłowościom przebiegu tego procesu dzieli się ona na:logopedię ogólną, której zadaniem jest kształtowanie prawidłowej mowy i doskonalenie wymowy już ukształtowanej, logopedię specjalną, do której zadań należą usuwanie wad wymowy, nauczanie mowy (mówienia i rozumienia) w przypadku jej braku lub utraty, usuwanie zaburzeń głosu, usuwanie trudności w nauce czytania i pisania. Niektórzy autorzy wyróżniają w logopedii ogólnej następujące specjalności:logopedię wychowawczą, mającą na celu zapobieganie patologii mowy i głosu, logopedię artystyczną, interesującą się ekspresja słowną: potoczną, publicystyczną i artystyczną, Zaś w logopedii specjalnej:logopedię korekcyjną, zajmującą się usuwaniem zaburzeń mowy i głosu oraz trudnościami w nauce czytania i pisania, a także nauczaniem mowy dzieci z upośledzeniem umysłowym lub uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego, surdologopedię, zajmującą się kształtowaniem i rozwojem mowy osób wykazujących zaburzenia słuchu oraz postępowaniem z tymi osobami.


  • Dodano: 4 lata 6 miesięcy temu
  • Wyświetleń: 3169
  • Kliknięć: 1041
  •  32.85
  • 309047
  • 2.00

  •  Tagi: 

  • łódź
  • logopeda
  • logopedia