Studia Zaoczne Łódź


Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego w Łodzi pretenduje do miana szkoły wyższej otwartej na zmieniające się tendencje edukacyjne, propagującej sposoby nowoczesnego kształcenia dostosowanego do potrzeb rodzimego rynku pracy. Podejmuje także projekty proaktywne poprzez przeprowadzanie analiz pilotażowych i zdefiniowanie europejskich kanonów nauczania oraz wdrożenia ich do procesu dydaktycznego. Pozwala to na zorientowanie studenta na sukces, a po zrealizowaniu studiów, na jego integrację ze społecznością lokalną. Programy studiów w szkole WSFI w Łodzi realizują wszelkie wymagania ustalone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia. Łódź bezpieczeństwo narodowe to nowatorski kierunek, którego misją jest upowszechnianie informacji z zakresu bezpieczeństwa narodowego, społecznego i obywatelskiego oraz popularyzacja humanistycznych wartości w społeczeństwie regionalnym. Studia zaoczne odbywają się na wydziale w Kaliszu. Specjalizacje kierunkowe to: ochrona osób i mienia, edukacja dla bezpieczeństwa, zarządzanie kryzysowe. Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki jest Uczelnią założoną w roku 1997 przez Bank PBG SA.

  • Dodano: 9 lat 6 miesięcy temu
  • Wyświetleń: 2426
  • Kliknięć: 1044
  •  43.03
  • 281646
  • 1.00