Statystyka.online


Portal poświęcony zagadnieniom statystyki poruszanym na studiach. Na stronie znajduje się wymagana teoria, testy oraz zadania z pełnymi rozwiązaniami. Zadania statystyka z odpowiedziami z działów:Rozkłady empiryczne, Metody opisowe w analizie, Rozkład normalny, Analiza wariancji, Przedziały ufności i testowanie hipotez, Współczynniki korelacji, Rozkład dwumianowy i Poissona, Indeksy, Szeregi czasowe, Estymacja


 • Dodano: 2 lata 8 miesięcy temu
 • Wyświetleń: 1099
 • Kliknięć: 211
 •  19.2
 • 316034
 • 3.00

 •  Tagi: 

 • indeksy
 • współczynniki korelacji
 • rozkłady empiryczne
 • estymacja
 • analiza wariancji
 • przedziały ufności
 • rozkład normalny
 • rozkład t-studenta
 • dystrybuanta
 • zmienne losowe
 • rozkład chi-kwadrat
 • szeregi czasowe