Serwis o falownikach


W pewnych rodzajach materiałów, w tzw. przewodnikach, poza elektronami związanymi z poszczególnymi atomami, mogą znajdować się pewne ilości elektronów nie należących do żadnego atomu. Poruszają się one swobodnie między poszczególnymi atomami nie mając ustalonego kierunku ruchu. Elektrony te można jednak zmusić do przesuwania się w określonym kierunku. Będą one wówczas tworzyły strumień elektronów, czyli strumień ładunków ujemnych. Ten strumień ładunków elektrycznych tworzy prąd elektryczny. Ruch strumienia elektronów, a zatem i przepływ prądu elektrycznego, możliwy jest tylko w obwodzie zamkniętym, składającym się z następujących elementów: źródła prądu, przewodów i odbiornika. Na rysunku 2 podano przykład obwodu zamkniętego prądu stałego. . W obwodzie tym strumień elektronów płynie od bieguna ujemnego (—) do bieguna dodatniego ( + ), tj. źródła. Kierunek prądu przyjęto oznaczać odwrotnie do kierunku strumienia elektronów, tzn. od bieguna dodatniego do bieguna ujemnego.


  • Dodano: 6 lat 10 miesięcy temu
  • Wyświetleń: 1830
  • Kliknięć: 624
  •  34.1
  • 297040
  • 1.00