Rehabilitacja dzieci i niemowląt Wrocław Terapia NDT Bobath PNF Cranio-sacralna


Studia dzienne na Wydziale Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu w latach 2005-2010 zakończyłam pracą magisterską na temat asymetrii u niemowląt z użyciem stanowiska podoskopowego Podobaby. Wstępne badania wykazały, że sprzęt ten pozwala na wczesne wykrycie nieprawidłowości w rozkładzie płaszczyzn podparcia i konieczności ich zapobieganiu dzięki wdrożeniu terapii. Możemy przeciwdziałać pogłębianiu się istniejącej dysproporcji i deficytów psychoruchowych, które w przyszłości mogłyby powodować opóźnienie rozwoju czy też prawdopodobieństwo powstania skolioz idiopatycznych(niewiadomego pochodzenia).

W marcu 2012 ukończyłam kurs NDT-Bobath, a zdobytą wiedzę wykorzystuje na co dzień w terapii. U dzieci starszych korzystam także z technik metody PNF Basic.

  • Dodano: 9 lat 5 miesięcy temu
  • Wyświetleń: 5730
  • Kliknięć: 1663
  •  29.02
  • 294314
  • 3.00