PSG - polismnografia, badania bezdechu


PSG: Poliosomnografia.com - Strona poświęcona różnym aspektom badań polisomnograficznych i elektroencefalograficznych EEG, sprzętowi i oprogramowaniu do rejestracji i analizy danych, informacjom o aparatach Grass Technologies i ich wykorzystaniu.

  • Dodano: 17 lat 3 miesiące temu
  • Wyświetleń: 5672
  • Kliknięć: 2045
  • Wizyt: 5651
  •  36.19
  • 269929
  • 2.00