PSG - polismnografia, badania bezdechu


PSG: Poliosomnografia.com - Strona poświęcona różnym aspektom badań polisomnograficznych i elektroencefalograficznych EEG, sprzętowi i oprogramowaniu do rejestracji i analizy danych, informacjom o aparatach Grass Technologies i ich wykorzystaniu.

  • Dodano: 16 lat 6 miesięcy temu
  • Wyświetleń: 5635
  • Kliknięć: 2044
  •  36.27
  • 269929
  • 2.00