Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Wałbrzychu


Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna w Wałbrzychu rozpoczęło swą działalność 01 sierpnia 1998 roku. Akcjonariuszami PEC S. A. w 70% są jego pracownicy i w 30% jest Gmina Wałbrzych. Jesteśmy wiodącym wykonawcą zadania Gminy Wałbrzych związanego z zaopatrzeniem miasta w Ciepło Systemowe. Zaopatrujemy w nie ponad 50% mieszkańców miasta. Zajmujemy się wytwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją energii cieplnej. Cała produkcja energii cieplnej odbywa się we własnych źródłach ciepła. W okresie ostatnich 5-ciu lat wybudowaliśmy i uruchomiliśmy dwie w pełni ekologiczne ciepłownie gazowe o łącznej mocy 20, 4 MW. Natomiast główną ciepłownię węglową o mocy 104, 14 MW wyposażyliśmy w Instalację Odsiarczania Spalin. Zmodernizowaliśmy również wszystkie kotłownie lokalne. Wcześniej ich podstawowym paliwem był węgiel i koks, obecnie gaz. Biorąc pod uwagę powyższe produkowane przez nas ciepło jest w pełni ekologiczne. W 2002 roku został zrealizowany projekt pod nazwą „Ekologiczna utylizacja odpadów gumowych z wykorzystaniem ich potencjału energetycznego”. W dniu dzisiejszym PEC S. A. jest jedynym w Polsce producentem paliwa alternatywnego opartego na miale węglowym i granulacie ze zużytych opon samochodowych.

  • Dodano: 10 lat 10 miesięcy temu
  • Wyświetleń: 5800
  • Kliknięć: 1803
  • Wizyt: 5722
  •  31.51
  • 289307
  • 2.00