Polsko-Ukraińskie Centrum Konia Huculskiego


Konie huculskie, jako jedna z najstarszych ras opisanych w Polsce, a istniejąca do dnia dzisiejszego, jest cennym dziedzictwem przyrodniczym i kulturowym przygranicznych obszarów Polski I Ukrainy. Ta cenna rodzima rasa jest zagrożona wyginięciem szczególnie na Ukrainie, stanowią ona bardzo cenny składnik różnorodności genetycznej tego gatunku zwierząt gospodarskich, który powinien być zachowany z myślą o przyszłych pokoleniach, również w uznaniu jego znaczenia jako elementu świadczącego o kulturze i tradycji regionu oraz zamieszkującej go ludności.
Aby zachować tego konia takim jak był, trzeba aby liczniej wrócił on tam gdzie powstał - na Huculszczyznę. W tym celu należy stworzyć wspólne polsko-ukraińskie struktury, które będą po obu stronach granicy monitorować kierunki rozwoju hodowli tego konia i realizować wspólnie program jego restytucji w Polsce i na Ukrainie.

  • Dodano: 8 lat 1 dzień temu
  • Wyświetleń: 1807
  • Kliknięć: 849
  •  46.98
  • 290035
  • 3.00