Polsko-Ukraińskie Centrum Konia Huculskiego


Konie huculskie, jako jedna z najstarszych ras opisanych w Polsce, a istniejąca do dnia dzisiejszego, jest cennym dziedzictwem przyrodniczym i kulturowym przygranicznych obszarów Polski I Ukrainy. Ta cenna rodzima rasa jest zagrożona wyginięciem szczególnie na Ukrainie, stanowią ona bardzo cenny składnik różnorodności genetycznej tego gatunku zwierząt gospodarskich, który powinien być zachowany z myślą o przyszłych pokoleniach, również w uznaniu jego znaczenia jako elementu świadczącego o kulturze i tradycji regionu oraz zamieszkującej go ludności.
Aby zachować tego konia takim jak był, trzeba aby liczniej wrócił on tam gdzie powstał - na Huculszczyznę. W tym celu należy stworzyć wspólne polsko-ukraińskie struktury, które będą po obu stronach granicy monitorować kierunki rozwoju hodowli tego konia i realizować wspólnie program jego restytucji w Polsce i na Ukrainie.

  • Dodano: 9 lat 11 miesięcy temu
  • Wyświetleń: 5688
  • Kliknięć: 1956
  •  34.39
  • 290035
  • 3.00