Ortofotomapy | numeryczne modele terenu


SKYEYE specjalizuje się w produkcji ortofotomap, numerycznych modeli powierzchni (DSM), zobrazowań 3D, a także map wektorowych i opracowań GIS. Jesteśmy jedną z pierwszych firm w Polsce, która pozyskuje dane przestrzenne wykorzystując bezzałogowy samolot z aparaturą optyczną (dron). Dzięki zastosowaniu innowacyjnej technologii pozwalającej nakładać uzyskany materiał fotograficzny na model terenu, nasze produkty mają postać mapy cechującej się wysoką dokładnością. Uzyskane w ten sposób zobrazowania precyzyjnie oddają kształty, rozmiary oraz odległości. Doskonale sprawdzają się m. in. w:branży drogowej oraz budowlanej na etapie projektowania oraz inwentaryzacji obiektów;ochronie środowiska jako źródło informacji o środowisku i jego zasobach;branży reklamowej przy sporządzaniu fotomap i planów sytuacyjnych;górnictwie odkrywkowym jako źródło danych przestrzennych;administracji publicznej przy sporządzaniu map gmin, miast, powiatów w tym map atrakcji turystycznych;branży energetycznej przy pozyskiwaniu i przetwarzaniu danych związanych z infrastrukturą techniczną;korporacjach krajowych i międzynarodowych przy analizach danych przestrzennych w celu wyboru najlepszej lokalizacji pod inwestycje;w firmach deweloperskich przy sporządzaniu wizualizacji oferty mieszkaniowej;i w wielu innych branżach.

Podstawowym produktem oferowanym przez SKYEYE jest ortofotomapa - obraz terenu powstały w wyniku przetworzenia zespołu zdjęć fotograficznych przedstawionych w nawiązaniu do układu współrzędnych. Powstały w ten sposób produkt posiada wszystkie cechy mapy: charakteryzuje się jednolitą skalą dla całej powierzchni terenu, jest wpasowany w układ współrzędnych oraz odwzorowuje odległości. Tradycyjne mapy są zawsze ograniczone do tematyki, którą chciał poruszyć ich autor, reprezentują więc tylko konkretny wycinek informacji o obszarze. Ortofotomapa jest natomiast źródłem kompleksowej wiedzy o przestrzeni. Oferujemy produkty najwyższej jakości w atrakcyjnej cenie. Proponujemy zawsze aktualne ortofotomapy w formacie GeoTIFF z georeferencją w układzie World Geodetic System (WGS 1984, EPSG 4326).

SKYEYE oferuje także numeryczne modele powierzchni powstałe w oparciu o naloty fotogrametryczne. Jest to metoda dużo tańsza oraz szybsza w porównaniu z klasycznymi pomiarami geodezyjnymi. Proponowane przez nas produkty charakteryzują się również zdecydowanie większą precyzją (porównywalną z lotniczym skaningiem laserowym), ponieważ powstają na podstawie milionów punktów pomiarowych (chmury punktów).

SKYEYE świadczy także usługi kartograficzne oraz opracowania GIS.

Masz konkretne pytania? Skontaktuj się z nami - info@skyeye.com.pl


  • Dodano: 7 lat 4 tygodnie temu
  • Wyświetleń: 1924
  • Kliknięć: 1043
  •  54.21
  • 296251
  • 2.00