Odszkodowania - kancelaria w Poznaniu


Kancelaria Prawnicza NMB od wielu lat prowadzi sprawy związane z odszkodowaniami. Zajmiemy się egzekwowaniem każdych należnych odszkodowań. Nasze działania zwrócone są przede wszystkim na:reprezentację naszych klientów poszkodowanych np. w wypadkach, przed organami takimi jak sądy powszechne i zakłady ubezpieczeń. doraźną pomoc w sprawach odszkodowań; poradnictwo i informowanie naszych klientów w zakresie tematyki odszkodowań;szczegółowej analizie dokumentów sprawy ze zwróceniem szczególenj uwagi na uzasadnienie roszczeń i wymiary szkód. W ramach naszej usługi i przyjętego zobowiązania a także w oparciu o otrzymane od Państwa pełnomocnictwo starannie gromadzimy wszelkie dokumenty niezbędne do do poprawnego sformułowania roszczenia. W razie konieczności występujemy do odpowiednich organów o wydanie stosownych dokumentów. Mając na uwadze okoliczności sprawy, sytuację osobistą i zawodową poszkodowanego, a także zgromadzone dowody, oceniamy zakres i wysokość przysługującego roszczenia. Pilnujemy, aby zostały dochowane wszelkie terminy wiążące zakład ubezpieczeń (m. in. zasadniczy 30 dniowy termin na wypłacenie odszkodowania). W razie zaniżenia przyznanego odszkodowania uparcie wnioskujemy o jego podwyższenie poprzez przedstawienie argumentów prawnych. W razie konieczności formułujemy pozew do sądu.


  • Dodano: 5 lat 3 miesiące temu
  • Wyświetleń: 1743
  • Kliknięć: 613
  •  35.17
  • 304445
  • 1.00