Obligacje korporacyjne


Obligacje korporacyjne i obligacje skarbowe stanowią korzystną alternatywę dla lokat, z tą jednak różnicą, że w przypadku obligacji przedsiębiorstw istnieje pojęcie ryzyka inwestycji. Obligacje skarbowe w tym kontekście są o wiele bezpieczniejsze.

Obligacja korporacyjna (przedsiębiorstwa) to rodzaj obligacji, które potwierdzają określoną ilość pożyczonych dóbr od osób fizycznych, bądź instytucji przez dane przedsiębiorstwo. Obligacje przedsiębiorstw są emitowane w określonych nominałach, jednocześnie posiadają one ustaloną stopę oprocentowania. Do emisji tych obligacji dołączana jest opcja "call", umożliwiająca emitentowi wykupienie określonej liczby obligacji przed wyznaczonym terminem płatności.

Emisja obligacji korporacyjnych to technika finansowanie działalności spółki z kapitałem obcym, oraz ciekawa alternatywa wobec kredytu bankowego. Podmiotami, które mogą emitować obligacje, są spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne i spółki komandytowo-akcyjne.

Inne, alternatywne do emisji obligacji, formy finansowania to:

- Finansowanie kapitałem własnym poprzez emisję akcji (w przypadku spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych) lub udziałów (w przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością). - Kredyt bankowy. - Leasing. - Finansowanie poprzez pożyczki udzielone przez podmioty i osoby prywatne. - Finansowanie poprzez emisję obligacji zamiennych, czyli instrumentów łączących cechy akcji i obligacji. Spółka emituje obligacje, które mogą być w określonym czasie zamienione na akcje (sposób określenia ilości akcji przypadającej na jedną obligację jest określany w uchwale o emisji obligacji).

Więcej informacji można uzyskać, kontaktując się z PIB OBLIGACJEPrywatny Inkubator Biznesów sp. z o. o.


  • Dodano: 8 lat 1 miesiąc temu
  • Wyświetleń: 1880
  • Kliknięć: 604
  •  32.13
  • 289036
  • 1.00