Nowoczesne metody zarządzania


Na prawdziwym wolnym rynku mechanizmem odpowiedzialnym za kontrolę banków jest zwykła ludzka podejrzliwość i odpowiedzialność za własny majątek. Powinniśmy podejmować świadome decyzje o miejscu lokowania pieniędzy i brać za to odpowiedzialność. Nie do zaakceptowania jest obecna sytuacja, w której człowiek nie koncentruje się na tym dostatecznie, ponieważ ma świadomość że w razie problemów państwo (a więc my wszyscy, od których państwo ściąga podatki) odda mu pieniądze.

Wszelkie spory dotyczące nieprawidłowości i oszustw powinien rozstrzygnąć niezawisły sąd, a nie polityk, którego jedynym celem jest zdobycie wyborców. Zmiany systemu powinniśmy zacząć od edukacji społeczeństwa, iż każdy jest odpowiedzialny za własny majątek i sam powinien kalkulować ryzyko.

Pozostaje zatem pytanie, jakie będą prawdziwe skutki wprowadzenia unikalnych, znacjonalizowanych walut? Banki konkurują między sobą stopą oprocentowania depozytów. Tak długo jak stopa oprocentowania pieniądza jest mniejsza niż stopa zwrotu z aktywów (obligacji, kredytów itp. ) banki będą zwiększały emisję pieniądza, podbijając jego oprocentowanie pieniądza i zmniejszając zwrot z obligacji aż do momentu, gdy wartości obydwu są zrównają się, a zyski wyniosą zero.

Zatem w wyniku wolnej konkurencji ludzie zaczną wybierać banki stabilne o specyficznych cechach. To, jakie cechy ludzie będą preferowali jest dość ważnym pytaniem, na które nigdy nie ma oczywistej odpowiedzi.


 • Dodano: 3 lata 8 miesięcy temu
 • Wyświetleń: 1865
 • Kliknięć: 801
 •  42.95
 • 311705
 • 2.00

 •  Tagi: 

 • polityka
 • finanse
 • banki
 • zarządzanie
 • wolny rynek
 • system finansowy