Nauczanie zintegrowane - nauka bez stresu


Termin, wykorzystywany do chwili obecnej - nauczanie początkowe, oznaczający początkowy etap edukacji szkolnej, został zamieniony terminem nauczanie zintegrowane, czy też inaczej, edukacja wczesnoszkolna. Kształcenie zintegrowane odbywa się w klasach od jeden do trzy, gdzie wychowawca bierze pod uwagę możliwości dostosowania się maluchów do planowanych lekcji. W tym wieku, dzieci po upływie blisko dwudziestu minut pełnej aktywności mentalnej stają się wyczerpane i nie są w stanie skoncentrować się na przeprowadzanych zajęciach. Dlatego też, nauczanie zintegrowane, pozwala na dalszą, wydajną naukę, poprzez wprowadzenie przerw, lub skupienie się na zadaniach ruchowych. Ustalone jest, iż w nauczaniu zintegrowanym nie ma z góry ustalonych przerw, a zatem, są one przystosowywane do sprawności i wytrzymałości psychicznej dzieciaków. Większość podręczników i zeszytów z ćwiczeniami jest już dopasowana do potrzeb nauczania zintegrowanego, mimo to nauczyciele i wychowawcy, mają ewentualność korzystania, dodatkowo z innych, nowoczesnych pomocy naukowych, dzięki którym maluchy mają możliwość ćwiczyć pamięć i koncentrację, a dodatkowo rozwijać wyobraźnię. Specjalnie dopracowane aplikacje komputerowe czy multimedialne pakiety wspomagające rozwój pamięci i koncentracji uwagi (Akademia Umysłu EDU) oraz ćwiczenia edukacyjne, pozwalają na współczesną naukę, pozbawioną stresu, przy równoległym podwyższaniu atrakcyjności lekcji. Dzięki temu najmłodsi chętnie biorą udział w takich zajęciach, jako że są one mniej nużące, a równocześnie bardziej fascynujące i dowcipne. Nauczyciel ma w takim przypadku również większe możliwości ocenienia dzieci, już nie punktowo, a opisowo, wskazując zainteresowania uczniów, ich potencjał i możliwości rozwoju w taki sposób by zmotywować uczniów do dalszej nauki.


  • Dodano: 7 lat 5 miesięcy temu
  • Wyświetleń: 1626
  • Kliknięć: 377
  •  23.19
  • 294565
  • 2.00