Narzędzia Lean Management - Sposobem na zarządzanie przedsiębiorstwem


Lean Manufacturing, określana jest jako „szczupłe wytwarzanie”, zakłada wzrost produktywności, redukcję strat oraz skrócenie procesu produkcji. Od przełomu XX i XXI wieku przedsiębiorstwa coraz częściej wdrażają koncepcję Lean Manufacturing, która stopniowo realizowana skutkuje poprawą cykli produkcyjnych, redukcją strat, wzrostem efektywności funkcjonowania oraz budowaniem marki firmy. Szczególną cechą filozofii Lean Manufacturing jest wskazanie celu usprawnień na podstawie określenia, co jest wartością dodaną (VAA), a co marnotrawstwem (NVAA). To ostatnie (marnotrawstwo) wywołuje nieregularność pracy (lub zmienność) oraz przeciążenia(muda, muri, mura). Są to trzy zjawiska wskazujące na nieefektywne działania procesu produkcji. Jako antidotum zaleca się w procesach produkcyjnych zarówno stosowanie zasad Lean Manufacturing (takich jak: określenie wartości, identyfikacji strumienia wartości, ssania, przepływu, doskonałości oraz wdrażanie tak zwanych narzędzi eliminacji marnotrawstwa. Zalicza się do nich:•porządkowanie stanowisk –5S -odpowiednie zastosowanie tego narzędzia wspiera realizację ciągłego przepływu i zapewnia wizualną kontrolę. Narzędzie to składa się z pięciu kroków;•szybkie przezbrajanie –Single Minute Exchange of Dies(SMED) -wszystkie metody umożliwiające skrócenie czasu przezbrojeń do maksimum 10 minut;•kompleksowe utrzymanie ruchu –Total Productive Maintenance(TPM) –bazuje na włączeniu każdego z pracowników do identyfikacji, śledzenia oraz usuwania źródeł strat, które są spowodowane: awariami, nieefektywnymi przezbrojeniami, biegiem jałowym, mikropostojami, pracą poniżej nominalnych parametrów lub niską jakością;•kaskadowe przenoszenie i dekompozycja celów, czyli rozwijanie strategii do poziomu operacyjnego -Hoshin Kanri;•ciągłe wprowadzanie usprawnień krok po kroku i dążenie do ideału - Kaizen;•sterowanie przepływem produkcji na zasadzie ssącej (pull system), pozwalające na określenie skali produkcji w każdym odrębnym procesie - Kanban.

Zastosowanie narzędzi Lean Manufacturing takich, jak: 5S, SMED, TPM, Hos-hin Kanri, Kaizen oraz Kanban pozwala wyeliminować siedem typów marnotrawstwa: nadprodukcję, zbędny ruch, oczekiwanie, zbędny transport, zapasy, poprawianie (naprawy i braki), nadmiarową obróbkę. Warto przy tym zaznaczyć, że narzędzia te stanowią system, czyli współprzyczyniają się do eliminacji konkretnego typu marnotrawstwa i powinny być stosowane łącznie.


 • Dodano: 5 lat 3 tygodnie temu
 • Wyświetleń: 3108
 • Kliknięć: 1117
 •  35.94
 • 306591
 • 2.00

 •  Tagi: 

 • lean management
 • kaizen
 • lean manufacturing
 • kanban
 • smed
 • justin time
 • poka yoke
 • sisx sigma
 • dmaic
 • lean accounting
 • marnotrawstwo