Maciej Sawiński Kancelaria Adwokacka


KWALIFIKACJENazywam się Maciej Sawiński i prowadzę kancelarię adwokacką w Krakowie.

W 2013 r. zdałem egzamin adwokacki, uzyskując najwyższy (ex aeqo) wynik w Krakowie. Stanowiło to zwieńczenie mojej dotychczasowej edukacji prawniczej, na którą składały się studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, które ukończyłem z bardzo dobrym wynikiem, oraz trzyletnia aplikacja odbyta w Krakowskiej Izbie Adwokackiej. Podczas studiów ukończyłem również Szkołę Prawa Amerykańskiego – roczny kurs prawa amerykańskiego realizowany wspólnie przez Uniwersytet Jagielloński oraz The Catholic University of America, Columbus School of Law. Pozwoliło mi to spojrzeć na wiele zagadnień dotyczących wykonywania zawodu z perspektywy amerykańskich prawników, co stanowi bardzo cenne doświadczenie.

DOŚWIADCZENIE

Moje kilkuletnie doświadczenie zawodowe obejmuje przede wszystkim obsługę osób fizycznych oraz małych i średnich przedsiębiorców.

Uczestniczyłem również w stałej, bieżącej obsłudze dużej instytucji państwowej. W okresie aplikacji bardzo często reprezentowałem klientów na rozprawach, nie tylko w Krakowie, lecz również przed sądami w kilkunastu innych miejscowościach, głównie z terenów Małopolski, Śląska i Podkarpacia. Zajmuję się głównie sprawami z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego, administracyjnego oraz rodzinnego. Moje zawodowe zainteresowania obejmują również inne dziedziny prawa, w tym zwłaszcza prawo karne - tematem mojej pracy magisterskiej były przestępstwa nieuczciwej konkurencji w działalności gospodarczej.

CELE

Moim priorytetem jest maksymalne skrócenie czasu oczekiwania przez klienta, zarówno na kontakt z adwokatem, jak i na pozytywne zakończenie sprawy. link textZ mojego doświadczenia wynika, że dla Klienta czas poświęcany przez niego na zajmowanie się problemami prawnymi jest kwestią równie, jeżeli nie bardziej, istotną niż wydane na ten cel pieniądze. Dlatego też moim priorytetem jest maksymalne skrócenie czasu oczekiwania przez Klienta, zarówno na kontakt z adwokatem, jak i na pozytywne zakończenie sprawy. Oferuje szeroki zakres godzin spotkań, w tym także w siedzibie Klienta czy też innym wybranym przez niego miejscu oraz możliwość wideokonferencji i konsultacji telefonicznych. Udzielam również porad prawnych online, na podstawie przesłanych przez Klienta materiałów. O wszystkich pismach wpływających do kancelarii w danej sprawie informuje niezwłocznie Klienta, wysyłając mu ich skany. W wypadku sporów prawnych dążę przede wszystkim do uzyskania satysfakcjonującego dla Klienta rezultatu, bez konieczności kierowania sprawy do sądu. W postępowaniu sądowym z kolei staram się dążyć do jego szybkiego zakończenia, unikając działań, które przyczyniają się do przedłużenia procesu.


  • Dodano: 10 lat 2 tygodnie temu
  • Wyświetleń: 6595
  • Kliknięć: 1877
  •  28.46
  • 289709
  • 2.00