Kurs - egzamin - rada nadzorcza


Zapraszamy do zapoznania się z naszą innowacyjną ofertą kursu dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa. Oprócz płatnego szkolenia do rady nadzorczej na stronie umieściliśmy informacje o egzaminie do rady nadzorczej, bezpłatne materiały do egzaminu,, pytania i odpowiedzi, a także referencje od osób, które zdały egzamin po skorzystaniu z naszego kursu.

Egzaminy przeprowadza komisja, powołana przez Ministra Skarbu Państwa, w siedzibie Ministerstwa Skarbu Państwa - Warszawa, ul. Krucza 36 / Wspólna 6.

Egzamin zaczyna się od testu wielokrotnego wyboru. Na teście jest 150 pytań, a czas na odpowiedzi to 150 minut. Za prawidłową odpowiedź otrzymujemy 1 punkt, za błędną odpowiedź bądź jej brak 0 punków. W ciągu 1-2 godzin po skończeniu testu ogłaszane są wyniki. Osoby, które na teście uzyskają co najmniej 100 punktów są uprawnione do przystąpienia do części ustnej, na której jest sprawdzana wiedza i predyspozycja. Część ustna składa się zazwyczaj z 3-4 pytań przed 3 osobową komisją i odbywa się w ten sam dzień co część testowa. Opłata egzaminacyjna wynosi 850 zł. W sytuacji niezdania egzaminu w którejś z dwóch części, można przystąpić do ponownego egzaminu w innym terminie. Wówczas wymagane jest zdanie obu części egzaminu i ponowne wniesienie opłaty egzaminacyjnej. Osoby, które zdadzą egzamin, uzyskują dyplom poświadczający zdobytą wiedzę i umiejętności.

Do egzaminu dopuszczane są osoby z wykształceniem średnim, bądź wyższym.

Praktycznie egzaminy są organizowane co dwa tygodnie - w sobotę, a przy większej ilości chętnych także w niedziele. Na każdym egzaminie jest kilka wolnych miejsc dla osób podchodzących indywidualnie, bądź osób, które podchodzą kolejny raz do egzaminu.

Egzamin jest głównie przeznaczony dla:

kandydatów na członków rad nadzorczych spółek prawa handlowego,

kadry zarządzającej przedsiębiorstwami i urzędami administracji publicznej,

przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz związków zawodowych, a także wszystkich osób pragnących podnieść swoje kwalifikacje i uzyskać potwierdzenie swojej wiedzy z zakresu prawa cywilnego, upadłościowego, działalności spółek prawa handlowego, rachunkowości i marketingu.


  • Dodano: 7 lat 10 miesięcy temu
  • Wyświetleń: 1800
  • Kliknięć: 586
  •  32.56
  • 291023
  • 2.00