Kto i jak może zostać audytorem


Coraz powszechniejsze staje sie także uzyskiwanie certyfikatów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe, np. Audytora I lub II stopnia - wydawanych przez Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej (PIKW); czy Certified Internal Auditor (CIA), Certified Financial Services Auditor (CFSA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certified Information Systems Auditor (CISA), i in. - jeśli mówimy o standardach międzynarodowych. Ogólne wymogi, jakie musi spełnić kandydat na audytora określa ustawa o finansach publicznych. Należy więc posiadać obywatelstwo polskie, wyższe wykształcenie, pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych, nie można też być karanym za przestępstwa popełnione umyślnie. Trzeba również złożyć z pozytywnym wynikiem egzamin przed komisją powołaną przez Ministra Finansów.


 • Dodano: 4 lata 2 miesiące temu
 • Wyświetleń: 4767
 • Kliknięć: 1324
 •  27.77
 • 317710
 • 4.00

 •  Tagi: 

 • księgowość
 • biuro księgowe
 • audyt finansowy
 • audyt ksiegowy
 • audytor finansowy
 • konsultatnt finansowy