Kredyt we frankach Kancelaria Kraków


Adwokaci naszej kancelarii Themi posiadają kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu prawa ochrony konkurencji i konsumenta w tym nieuczciwych praktyk rynkowych. Nasza kancelaria od 2012 r. zajmuje się reprezentacją konsumentów, którzy są w sporze z dużymi stowarzyszeniami takimi jak: zakłady przesyłowe, Skarb Państwa, banki, domy maklerskie. Kancelaria osiągnęła już wiele sukcesów w sporach z bankami, w tym 28 wygranych procesów (stan na luty 2020 roku) w sprawach kredytów we frankach. Uzyskane wyroki obejmują unieważnienie umowy kredytu lub odfrankowienie kredytu. W naszej kancelarii jest obecnie w toku przeszło 350 procesów prowadzonym przeciwko bankom, w których reprezentujemy konsumentów. Procesy te opierają się na zarzutach odnośnie konstrukcji umów kredytów indeksowanych i denominowanych do franka, w szczególności abuzywności klauzul przeliczeniowych.


  • Dodano: 2 lata 3 miesiące temu
  • Wyświetleń: 4300
  • Kliknięć: 1055
  •  24.53
  • 320754
  • 1.00