Kancelaria radcy prawnego - Bartosz Nyczek


Radca prawny jest zawodem, którego zasady wykonywania są ściśle określone przez ustawę o radcach ustawowych z 6 lipca 1982 roku, która mówi o tym, że: „wykonywanie zawodu radcy prawnego polega na świadczeniach pomocy prawnej, z wyjątkiem występowania w charakterze obrońcy w postępowaniu karnym i w postępowaniu w sprawach o przestępstwa skarbowe”. W związku z tym osoba taka może reprezentowania nas przed sądem administracyjnym, cywilnym i rodzinnym, a również przed Trybunałem Konstytucyjnym, a dodatkowo Sądem Bardzo wysokim. Co więcej radca prawny może być naszym przedstawicielem przed organami władzy publicznej i samorządu terytorialnego. Zgodnie z tym, co mówi dalej powyżej wspomniana ustawa „zawód radcy prawnego polega na świadczeniu pomocy prawnej, a zwłaszcza na udzielaniu wskazówek ustawowych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów ustawowych, a ponadto występowaniu przed sądami i urzędami”. O ile potrzebują Państwo pomocy radcy prawnego, na zgłoszenia czeka nasza kancelaria prawna (Kraków, ul. Kalwaryjska 35A/110A ). Pytania można też kierować do nas telefonicznie lub przez e-mail. W sieci Internet da się nas odnaleźć wpisując w przeglądarkę internetową m. in. frazy: radca prawny Kraków lub radcy prawni Kraków.


  • Dodano: 8 lat 2 tygodnie temu
  • Wyświetleń: 1796
  • Kliknięć: 565
  •  31.46
  • 289406
  • 2.00