JANUSZ KRUK egzekucje komornicze łódź


Komornik Sądowy Janusz Kruk prowadzi kancelarię przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi - Śródmieścia. Kancelaria jest czynna codziennie od poniedziałku do piątku. Komornik przeprowadza zatwierdzone przez sąd licytacje nieruchomości oraz mienia ruchomego, zajmuje się także egzekucją długów. Komornik działa w ścisłym porozumieniu z sądem i w granicach prawa. Wierzyciel ma prawo wyboru komornika zgodnie z obowiązującym prawem. W takim przypadku komornik może działać poza swoim rewirem komorniczym. Bliższych informacji dostarczy strona internetowa, na jakiej zamieszczone są również aktualne licytacje.


  • Dodano: 6 lat 5 miesięcy temu
  • Wyświetleń: 2234
  • Kliknięć: 907
  •  40.6
  • 299626
  • 2.00