Grawerowanie


Charakterystyki silnika synchronicznego. Jeżeli wirnik silnika synchronicznego ma oprócz uzwojenia magnesującego klatkę rozruchową, to rozruch silnika odbywa się w taki sam sposób jak rozruch silnika asynchronicznego zwartego. Prąd trójfazowy płynący w uzwojeniu stojana wytwarza pole wirujące. Pole to będzie przecinało pręty uzwojenia rozruchowego wirnika indukując w nich siły elektromotoryczne, które z kolei będą powodować przepływ prądu w prętach. Początkowo, gdy wirnik będzie znajdował się jeszcze w stanie spoczynku, częstotliwość przecinania prętów przez pole będzie duża i w wirniku będzie płynął duży prąd. Prąd w wirniku wytworzy własne pole wirujące. W wyniku oddziaływania pól powstanie moment obrotowy, który wprawi wirnik silnika w ruch obrotowy w kierunku wirowania pola.


  • Dodano: 6 lat 10 miesięcy temu
  • Wyświetleń: 1707
  • Kliknięć: 660
  •  38.66
  • 297068
  • 2.00