Fundusze surowcoweInwestuj w fundusze złota w Investors TFI


Fundusze inwestycyjne są skuteczną i wygodną formą pomnażania środków finansowych. Pozwalają zarabiać na rynkach akcji i obligacji bez konieczności codziennego monitorowania wydarzeń na rynkach finansowych. Jedną z największych firm tworzących fundusze i zarządzających nimi w Polsce jest Investors TFI S. A. Oferuje ona kompleksowe rozwiązania inwestycyjne, pozwalające efektywnie dywersyfikować portfele uczestników funduszy. Prowadzi programy oparte na własnch funduszach w formie pracowniczych programów emerytalnych oraz programów systematycznego oszczędzania. Investors TFI jest też największym pod względem kapitału funduszem złota w kraju, który proponuje dwie formy inwestowania: Investor Gold FIZ (Fundusz Inwestycji Zamknięty)oraz Investor Gold Otwarty. Oferuje też lokaty środków w funduszu Agrobiznes, opartym na założeniu stałego wzrostu przedsiębiorstw związanych z branżą rolno-spożywczą.


  • Dodano: 7 lat 8 miesięcy temu
  • Wyświetleń: 2230
  • Kliknięć: 1090
  •  48.88
  • 292698
  • 1.00