E-journalist.pl


Jeżeli chcesz podzielić się z innymi użytkownikami Internetu czymś ciekawym, bądź też doskwiera ci brak informacji dotyczących twojego regionu lub miejscowości, w której mieszkasz, możesz zmienić to w prosty sposób rejestrując się w serwisie internetowym dziennikarstwa obywatelskiego. Dzięki bezpłatnej rejestracji będziesz mógł dołączyć do szerokiego grona dziennikarzy społecznych, którzy na łamach E-journalist dzielą się informacjami.


  • Dodano: 9 lat 9 miesięcy temu
  • Wyświetleń: 5926
  • Kliknięć: 1721
  •  29.04
  • 292304
  • 2.00