DGE Bruxelles - dotacje unijne, fundusze unijne


Dotacje unijne, fundusze unijne, œśrodki unijne, dotacje i fundusze z UE - DGE Bruxelles jest międzynarodową firmą doradczą specjalizującą się w pozyskiwaniu śœrodków finansowania z Funduszy Unijnych oraz ze źŸródeł krajowych. Oferujemy usługi w zakresie przygotowania dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji oraz pomoc w przeprowadzeniu procedury aplikacyjnej.

  • Dodano: 17 lat 2 tygodnie temu
  • Wyświetleń: 5939
  • Kliknięć: 2030
  •  34.18
  • 267786
  • 1.00