Brand Transactions pomagamy w procesach transakcji na markach.


BRANDTRANSACTIONS to zespół doradców zajmujących się wsparciem klientów w obszarze transakcji na markach, znakach towarowych i innych elementach praw własności intelektualnej. Nasze kompetencje koncentrują się na: ochronie i zarządzaniu posiadanymi prawami IP oraz wsparciem firmy w procesie przygotowawczym i podczas samej transakcji. Celem transakcji jest monetyzacje (sprzedaż lub licencjonowanie) posiadanych praw. 1. Organizacja i prowadzenie biura IPR (intelectual property rights): audyt / zebranie i ocena stanu posiadania IPR, opracowanie / wprowadzenie procedur ewidencji IPR, opracowanie planu uzupełnienia ochrony IPR i nierejestrowanych elementów IP2. Strategie rozwoju IP: strategie rozwoju IP i IPR – zintegrowanie ze strategią biznesową lub strategią rozwoju firmy, strategie zarządzania IP w celu wykorzystania do poprawy wyników działalności operacyjnej, strategie rozwoju IP w celu budowania / podnoszenia wartości firmy.3. Zarządzanie IP i IPR w działalności operacyjnej firmy: wykorzystanie IP i IPR do powiększania sprzedaży i uzyskiwanych marż, zarządzanie portfelem ofertowym w firmach i holdingach – budowanie i wykorzystanie efektów synergii, opracowanie planów rozszerzenia operacyjnej działalności firmy na nowe rynki, nowe grupy klientów, nowe oferty.4. Przygotowanie negocjacji i wsparcie przy transakcjach na elementach IP: oceny rynkowe wartości i potencjału elementów IP (Due Diligence), opracowanie scenariuszy negocjacji zakupu, sprzedaży i licencjonowania IPR, poszukiwanie elementów IP i IPR do zakupu, budowanie strategii licencjonowania posiadanych przez firmę IPR.


  • Dodano: 10 lat 6 miesięcy temu
  • Wyświetleń: 1218
  • Kliknięć: 539
  •  44.25
  • 277794
  • 0.00