Biuro rachunkowe Łask


Biuro Rachunkowe świadczy usługi dla firm handlowych i usługowych w zakresie:obsługi rachunkowo – księgowej, obejmującej:• prowadzenie podatkowej księgi przychodów;• prowadzenie ryczałtu ewidencjonowanego;• prowadzenie ksiąg rachunkowych (pełna księgowość) zgodnie z ustawą o rachunkowości;• opracowanie oraz wdrożenie zakładowego planu kont;• tworzenie i aktualizacja polityki rachunkowości;• przygotowanie planu amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia;• prowadzenie ewidencji dla celów podatku VAT;obsługi kadrowo – płacowej, obejmującej:• przygotowywanie umów o pracę;• sporządzanie wypowiedzeń i rozwiązań umów o pracę oraz sporządzanie świadectw pracy;• sporządzanie listy płac;• opracowanie oraz wdrożenie zakładowego planu kont;• prowadzenie kartotek pracowniczych;• pełna obsługa w zakresie rozliczeń z ZUS (zgłaszanie firm, osób prowadzących działalność gospodarczą, pracowników, aktualizacja danych objętych zgłoszeniem, sporządzanie raportów imiennych dla pracowników);• elektroniczny sposób przekazywania danych do ZUS;• obsługę umów cywilno-prawnych (zlecenia, o dzieło i inne);obsługi obrotu wewnątrzunijnego i zagranicznego, obejmującego:• prowadzenie właściwej ewidencji wewnątrzunijnego nabycia towarów i usług;• prowadzenie właściwej ewidencji wewnątrzunijnej dostawy towarów i usług;• przygotowywanie sprawozdań z obrotu wewnątrzunijnego dla potrzeb Urzędów Skarbowych i Celnych;• rozliczanie nabycia i sprzedaży towarów z i do krajów spoza Unii Europejskiej;doradztwa finansowo-księgowego, obejmującego:• doradztwo dla osób prawnych i fizycznych w ramach istniejącej działalności;• pomoc w wypełnianiu dokumentów rejestracyjnych spółek prawa handlowego (spółki z o. o. ), cywilnego (spółki cywilne, jawne i komandytowe) i działalności gospodarczej;• reprezentowanie zleceniodawców we wszystkich kontaktach z Urzędami Skarbowymi, ZUS, GUS i KRS;sporządzania dokumentacji rozliczeniowych:• deklaracje podatkowe PIT, CIT, VAT;• informacje podsumowujące obrót wewnątrzunijny VAT-UE;• bilans zamknięcia roku obrachunkowego, rachunek wyników, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych i informację dodatkową;• roczne zeznanie podatkowe;• przygotowywanie i wysyłanie deklaracji podatkowych PIT (PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR, IFT-1);• sprawozdania wymagane przez GUS, NBP;• deklaracje rozliczeniowe z ZUS;sporządzania dokumentacji finansowej:• analizy finansowe;• wnioski kredytowe dla banków i firm leasingowych;Biuro Rachunkowe świadczy usługi dla osób prywatnych w zakresie:• rozliczenia rocznego;• rozliczenia najmu. •


  • Dodano: 3 lata 9 miesięcy temu
  • Wyświetleń: 4321
  • Kliknięć: 1049
  •  24.28
  • 314635
  • 2.00

  •  Tagi: 

  • biuro rachunkowe łask