Biuro rachunkowe Łask


Biuro Rachunkowe świadczy usługi dla firm handlowych i usługowych w zakresie:
obsługi rachunkowo – księgowej, obejmującej:
• prowadzenie podatkowej księgi przychodów;
• prowadzenie ryczałtu ewidencjonowanego;
• prowadzenie ksiąg rachunkowych (pełna księgowość) zgodnie z ustawą o rachunkowości;
• opracowanie oraz wdrożenie zakładowego planu kont;
• tworzenie i aktualizacja polityki rachunkowości;
• przygotowanie planu amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia;
• prowadzenie ewidencji dla celów podatku VAT;
obsługi kadrowo – płacowej, obejmującej:
• przygotowywanie umów o pracę;
• sporządzanie wypowiedzeń i rozwiązań umów o pracę oraz sporządzanie świadectw pracy;
• sporządzanie listy płac;
• opracowanie oraz wdrożenie zakładowego planu kont;
• prowadzenie kartotek pracowniczych;
• pełna obsługa w zakresie rozliczeń z ZUS (zgłaszanie firm, osób prowadzących działalność gospodarczą, pracowników, aktualizacja danych objętych zgłoszeniem, sporządzanie raportów imiennych dla pracowników);
• elektroniczny sposób przekazywania danych do ZUS;
• obsługę umów cywilno-prawnych (zlecenia, o dzieło i inne);
obsługi obrotu wewnątrzunijnego i zagranicznego, obejmującego:
• prowadzenie właściwej ewidencji wewnątrzunijnego nabycia towarów i usług;
• prowadzenie właściwej ewidencji wewnątrzunijnej dostawy towarów i usług;
• przygotowywanie sprawozdań z obrotu wewnątrzunijnego dla potrzeb Urzędów Skarbowych i Celnych;
• rozliczanie nabycia i sprzedaży towarów z i do krajów spoza Unii Europejskiej;
doradztwa finansowo-księgowego, obejmującego:
• doradztwo dla osób prawnych i fizycznych w ramach istniejącej działalności;
• pomoc w wypełnianiu dokumentów rejestracyjnych spółek prawa handlowego (spółki z o. o. ), cywilnego (spółki cywilne, jawne i komandytowe) i działalności gospodarczej;
• reprezentowanie zleceniodawców we wszystkich kontaktach z Urzędami Skarbowymi, ZUS, GUS i KRS;
sporządzania dokumentacji rozliczeniowych:
• deklaracje podatkowe PIT, CIT, VAT;
• informacje podsumowujące obrót wewnątrzunijny VAT-UE;
• bilans zamknięcia roku obrachunkowego, rachunek wyników, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych i informację dodatkową;
• roczne zeznanie podatkowe;
• przygotowywanie i wysyłanie deklaracji podatkowych PIT (PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR, IFT-1);
• sprawozdania wymagane przez GUS, NBP;
• deklaracje rozliczeniowe z ZUS;
sporządzania dokumentacji finansowej:
• analizy finansowe;
• wnioski kredytowe dla banków i firm leasingowych;
Biuro Rachunkowe świadczy usługi dla osób prywatnych w zakresie:
• rozliczenia rocznego;
• rozliczenia najmu.

  • Dodano: 4 lata 8 miesięcy temu
  • Wyświetleń: 5263
  • Kliknięć: 1271
  •  24.15
  • 314635
  • 2.00

  •  Tagi: 

  • biuro rachunkowe
  • biuro rachunkowe łask