Akt notarialny przy kupnie mieszkania - notariusz Łódź


Akt notarialny potwierdza własność mieszkania, lokalu, nieruchomości. Może być sporządzony jedynie przez notariusza jako urzędnika państwowego i przedstawiciela zawodu zaufania publicznego. Kiedyś notariusz zwany był rejentem. Nabycie nieruchomości jest czynnością prawną, która obowiązkowo wymaga zachowania formy aktu notarialnego. Kancelaria notarialna R. Jabłońskiego w Łodzi ma 30 letnie doświadczenie w sporządzaniu aktów, poświadczeń i wykonywaniu czynności notarialnych. U notariusza możesz załatwić sprawy spadkowe po śmierci bliskiej osoby, przeprowadzić dział spadku i uzyskać poświadczenie dziedziczenia. Można tego dokonać bez konieczności występowania do sądu ze sprawą o stwierdzenie nabycia spadku. Notariusz pomoże również w spisaniu testamentu, który pozbawiony będzie błędów formalnych, a tym samym będzie niemożliwy do zakwestionowania. Kancelaria notarialna prowadzi również sprawy o podział majątku na podstawie umowy między małżonkami. Możesz również przygotować i podpisać umowę majątkową małżeńską, potocznie zwaną intercyzą.


  • Dodano: 8 lat 4 miesiące temu
  • Wyświetleń: 6399
  • Kliknięć: 1924
  •  30.07
  • 299480
  • 2.00